103 (2005), č. 4

STUDIES AND ARTICLES

Eva DOLEŽALOVÁ
Srovnání českých a anglických ordinačních seznamů z období pozdního středověku. [Comparison of Bohemian and English ordination lists from the late Middle Ages.] /761-799/

Milan HLAVAČKA
Užívání jazyka v byrokratizované komunikaci a samospráva v Čechách 1792–1914. [The Use of Language in Bureaucratic Communication and Self- Governance in Bohemia 1792–1914.] /800-827/

DISCUSSION

Pavel BOLINA
Příspěvek k interpretaci Kosmových desátkových údajů (K 880. výročí úmrtí kronikáře). /828-860/

REVIEWS

Jaroslav MILLER, Petr ČERNIKOVSKÝ
Urbánní historie (raného novověku)ve středovýchodní Evropě: Stručná úvaha o minulosti, současném stavu a perspektivách oboru. /861-884/

Jiří FRIEDL
Vztahy mezi Československem a Polskem v letech 1943-1949 – nové směry a otázky bádání?. /885-906/

Josef VINTR, Jana PLESKALOVÁ
Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743–1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung. J. V. Zlobický (1743–1810) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondenz. (Jiří Kořalka) /907-909/

Piotr ROGUSKI
Dzielny kosynier i piękna Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej. (Miloš Řezník) /909-912/

Aeneas Silvius PICCOLOMINI, Joseph HEJNIC, Hans ROTHE, Joseph HEJNIC, Eugen UDOLPH, Václav BOK, Jaroslav KOLÁR (Hg.)
Historia Bohemica. Band 1-3. (František Šmahel) /912-915/

Martina PETEROVÁ
Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století. (Luboš Velek) /916-919/

Vincent MÚCSKA
Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. (Pavel Krafl) /920-923/

Peter ESCHENLOER, Gunhild ROTH (Hrsg.)
Geschichte der Stadt Breslau. (Vojtěch Černý) /923-925/

Martin KOVÁŘ
Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století. (Svatava Raková) /925-930/

John D. GRAINGER
The Amiens Truce: Britain and Bonaparte, 1801-1803. (Michal Wanner) /930-933/

CHRONICLE

Václav HORČIČKA, Jan ŽUPANIČ
Österreichisches Staatsarchiv Wien dnes. /968-969/