103 (2005), č. 3

STUDIES AND ARTICLES

Svatava RAKOVÁ
Puritáni mladí a neklidní: konformita a transgrese v Nové Anglii 17. století. [Puritans, Young and Restless: Conformity and Transgression in Seventeenth-Century New England.]. /517-548/

Marie BAHENSKÁ
Ženy ve veřejném životě ve druhé polovině 19. století. Spolek svaté Ludmily a činnost Marie Riegrové-Palacké. [Women in Public Life during the Second Half of the 19th Century. The Society of St. Ludmila and Marie Riegrová-Palacká’s Public Involvement.]. /549-571/

Zdeněk DOSKOČIL
Vot vožď partiji! Hle, vůdce strany! (Okolnosti volby Gustáva Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ v dubnu 1969.) [Vot vožď partiji! Look, the Leader of the Party! (Circumstances surrounding the election of Gustáv Husák as the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in April 1969.)]. /572-620/

DISCUSSION

Zdeněk KÁRNÍK
Nad výbornou prací o dějinách Slovenska meziválečné doby. /621-630/

Zdeněk VAŠÍČEK
Kritika nebo „kritika“? (Odpověď Jaroslavu Pánkovi). /631-632/

Jaroslav PÁNEK
O (ne)předpojatosti a pozorném čtení (Ještě jedna odpověď Zdeňku Vašíčkovi). /633-634/

REVIEWS

Jindřich DEJMEK
Zahraniční politika a mezinárodní postavení poválečného Československa (1945–1948): přehled dosavadního bádání. /635-654/

Norman HOUSLEY
Religious Warfare in Europe, 1400–1536. (Pavel Soukup) /655-658/

Zdeněk V. DAVID
Finding the Middle Way. The Utraquists’ Liberal Challenge to Rome and Luther. (Pavel B. Kůrka) /658-663/

Petr MAŤA
Svět české aristokracie (1500–1700). (Jiří Pešek) /663-669/

Svatava RAKOVÁ
Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. (Miroslav Starý) /669-671/

Verena von der HEYDEN-RYNCHOVÁ
Evropské salony. Vrcholy zaniklé ženské kultury. (Milena Lenderová) /672-675/

Jaroslav OPAT
Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes. (Jindřich Dejmek) /675-680/

Jozef JABLONICKÝ
Samizdat o odboji. Štúdie a články. (Jan Rychlík) /681-685/