103 (2005), č. 2

STUDIES

Miroslav SVOBODA
Majetek řádů johanitů v Čechách v husitské době. Podíl Zikmunda Lucemburského na likvidaci pozemkového majetku církve. [The Property of the Johannine Order in Bohemia in the Hussite Period. The Involvement of Sigismund of Luxembourg in the Liquidation of the Landed Property of the Church.]. /269-312/

Tomáš HERMANN, Karel KLEISNER
Biolog Michail M. Novikov (1876–1965). Kapitola z dějin ruské vědy v emigraci. [Michail M. Novikov (1876–1965), Biologist. A Chapter from the History of Russian Science in Exile.]. /313-353/

ARTICLES

Lukáš FASORA
Sociální a profesní struktura brněnské komunální reprezentace v letech 1851–1904. [The Social and Professional Structure of the Brno Municipal Representation between 1851-1904.]. /354-381/

DISCUSSION

Petr ČORNEJ
Rozporuplný život a působení Josefa Macka (Na okraj knihy Bohumila Jirouška). /382-394/

REVIEWS

Johannes FRIED
Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik. (Robert Šimůnek) /395-397/

Falk WIESEMANN
Sepulcra judaica. Bibliographie zu jüdischen Friedhöfen und zu Sterben, Begräbnis und Trauer bei den Juden von der Zeit des Hellenismus bis zur Gegenwart. (Jiří Pešek) /398-400/

Karlheinz STIERLE
Francesco Petrarca. Ein Intellektueller im Europa des 14. Jahrhunderts. (Ivan Hlaváček) /400-403/

Pavel KRAFL
Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. (Blanka Zilynská) /403-407/

Marie KOLDINSKÁ
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti. (Václav Bůžek) /407-414/

Marek NEKULA
„… v jednom poschodí vnitřní babylonské věže …“ Jazyky Franze Kafky. (Jiří Pešek) /414-418/

Richard J. B. BOSWORTH
Mussolini. (Ondřej Houska) /418-421/
Jeanne d´Arc. Les Tableaux de l´Histoire 1820-1920. (Doubravka Olšáková) /421-425/

Jürgen TAMPKE
Czech-German Relations and the Politics of Central Europe. From Bohemia to the EU. (Jan Malíř) /425-428/