103 (2005), č. 1

STUDIES

Libor JAN
Proces se Závišem a proměny královské vlády v letech 1289–1290. [Záviš’s Trial and Changes in Royal Governance between 1289–1290.]. /1-40/

Jan HORSKÝ, Zdeněk R. NEŠPOR
Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia lidové religiozity v 18. století. [A Classification of Bohemian Faith in the Early Modern Age. The Study of Folk Religiosity in the 18th Century – Methods and Approaches.]. /41-86/

Detlef BRANDES
„Otázka transferu… Ta je tady Kolumbovo vejce.“: Českoslovenští komunisté a vyhnání Němců. [„The transfer question …. What a conundrum over here“: Czechoslovak Communists and the expulsion of ethnic Germans.]. /87-115/

ARTICLES

Zdenka HLEDÍKOVÁ
Nově nalezený text pražského synodálního statutu ze srpna 1308. /116-127/

DISCUSSION

Pavel ŠRÁMEK
Obranyschopnost Československa v roce 1938 (Poznámky k názorům o nepřipravenosti na válku). /128-139/

Jaroslav PÁNEK
Program XX. mezinárodního kongresu historických věd v palbě „kritiky“ (Odpověď Zdeňku Vašíčkovi). /140-143/

REVIEWS

Zdeněk BENEŠ
Tradice a úkol: Tři polské pohledy na dějiny dějepisectví. /144-154/

Daniela TINKOVÁ
Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. (Zdeněk R. Nešpor) /155-160/

Petr SVOBODNÝ, Ludmila HLAVÁČKOVÁ
Dějiny lékařství v českých zemích. (Jiří Pešek) /160-163/

Uwe TRESP
Söldner aus Böhmen. Im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisation im 15. Jahrhundert. (Robert Šimůnek) /164-166/

Margret LEMBERG, Hans LEMBERG
Heinrich von Hanau. Ein Sohn des letzten Kurfürsten von Hessen – sein Leben, seine politische Kampfschrift und seine Zukunftskarten. (Jiří Pešek) /166-169/

Gérard NOIRIEL
Penser avec, penser contre. Itinéraire d’un historien. (Milan Řepa) /169-171/

Friedrich EDELMAYER, Maximilian LANZINNER, Peter RAUSCHER
Finanzen und Herrschaft (Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert). (Petr Vorel) /171-173/

Eric-Mension RIGAU
Journal de Constance de Castelbajac, marquise de Breteuil 1885–1886. (Milena Lenderová) /174-176/

Jan GEBHART, Jan KUKLÍK
Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. (Robert Kvaček) /176-17/8