102 (2004), č. 4

STUDIES AND ARTICLES

Martin WIHODA
Polská koruna českých králů. [Polish Crown of Czech Kings.] /721-744/

Gary B. COHEN
Společnost, politický život a vláda v pozdně imperiálním Rakousku: zamyšlení nad novou syntézou. [Society, politics, and government in late imperial Austria: thoughts on a new synthesis.] /745-765/

Jan HÁLEK
Německá koruna, Fridrich Vilém IV. a vznik spolku tří králů. [The German Crown, Friedrich Wilhem IV and the Foundation of An Alliance of the Three Konga.] /766-795/

Lukáš FASORA, Pavel KLADIWA
Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850–1918. Koncept a dílčí výsledky výzkumu. [Die Tätigkeit von Gemeindeselbstverwaltungen in böhmischen Ländern 1850-1918. Lokale politische und ökonomische Eliten, Ausbau der moderen Stadtinfrastruktur. Konzept und vorläufige Forschungsergebnisse.] /796-827/

REVIEWS

Lenka BOBKOVÁ
Velké dějiny zemí Koruny české, IV, a-b 1310–1402. (František Šmahel) /828-830/

Alena M. ČERNÁ, Petr ČORNEJ, Markéta KLOSOVÁ
Staré letopisy české. Prameny českých dějin. Nová řada, II. díl. (Jana Zachová) /831-832/

Isabela SKIERSKA
Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce. (Pavel Krafl) /832-836/

Václav BŮŽEK, Pavel KRÁL
Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526–1740). (Jiří Pešek) /836-844/

Alfred KOHLER
Ferdinand I. 1503–1564 Fürst, König, Kaiser. (Jiří Pešek) /844-853/

František PALACKÝ
Briefe an Therese. Korrespondenz von František Palacký mit seiner Braut und späteren Frau aus den Jahren 1826–1860. (Jiří Štaif) /853-855/

Andrea KOMLOSY
Grenze und ungleiche regionale Entwicklung. Binnenmarkt und Migration in der Hasbsburgermonarchie. (Jiří Kořalka) /855-857/

Peter BURKE
Augenzeugenschaft: Bilder als historische Quellen. (Vít Vlnas) /858-859/