102 (2004), č. 3

 

STUDIES AND ARTICLES

Winfried EBERHARD
„Bonum commune“ v konkurenci mezi monarchickou vládou a stavovskou společností. [„Bonum commune“ in der Konkurrenz zwischen monarchischer Herrschaft und ständischer Genossenschaft.] /449-474/

Jindřich DEJMEK
Edvard Beneš jako předseda ministerské rady Československa (září 1921 až říjen 1922). [Eduard Beneš as Chairman of the Council of Ministers of Czechoslovakia (September 1921-October 1922).] /475-520/

Vít SMETANA
Nevyřízené účty. Problém československých aktiv v britských bankách a snahy britské administrativy o jeho řešení po 15. březnu 1939. [Accounts to be dealt with. The problem of Czechoslovak assets in British banks and British Government’s attempts at its settlement after March 15, 1939.] /521-551/

DISCUSSION

Jiří KEJŘ
Právní dějiny středověku dnes – a co dále? /552-567/

Richard MAHEL
Josef Janáček – odborný historik nebo také beletrista? (Příspěvek k diskusi o významu Janáčkovy historiografické produkce). /568-573/

REVIEWS

Tomáš STERNECK
Raně novověké bernictví v moderní historiografii (Rozhled po Evropě a ohlédnutí za domácími výzkumy). /574-608/

Hartmut LEHMANN, Jean Martin OUÉDRAOGO
Max Webers Religionssoziologie in interkultureller Perspektive. (Jan Horský, Zdeněk R. Nešpor) /609-614/

Martina SCHATTKOWSKY, André THIEME
Altzelle. Zisterzienserabtei in Mitteldeutschland und Hauskloster der Wettiner. (Kateřina Charvátová) /614-617/

Zdeňka HLEDÍKOVÁ
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus prodromus. Acta Clementis V., Johannis XXII. et Benedicti XII. 1305-1342. (Hana Pátková) /617-619/

Jan URBAN
Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. (Petr Čornej) /620-624/

Thomas WINKELBAUER
Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II. (Václav Bůžek) /624-631/

Paula Sutter FICHTNER
Emperor Maximilian II. (Jaroslav Pánek) /631-637/

Silvano GIORDANO
Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605–1621, Volume I-III. (Pavel Marek) /638-639/

Rotraud BECKER
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4. Abt. 17. Jahrhundert, 7. Band: Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d’Ales. 1634-1635. (Alessandro Catalano) /640-641/

Rudolf ZUBER
Osudy moravské církve v 18. století, II. (Ivana Čornejová) /642-646/

Jan NĚMEČEK
Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945. (Jindřich Dejmek) /646-651/

Mark MAZOWER
Inside Hitler’s Greece: the experience of occupation 1941-44. (Kateřina Otáhalová) /651-653/

CHRONICLE

Zdenka HLEDÍKOVÁ
Český historický ústav v Římě v letech 2002 až 2003. /689-691/

Václav BŮŽEK
Německý medievista Peter Johanek čestným doktorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. /692-693/

 

 

STUDIES AND ARTICLES

Winfried EBERHARD
„Bonum commune“ v konkurenci mezi monarchickou vládou a stavovskou společností. [„Bonum commune“ in der Konkurrenz zwischen monarchischer Herrschaft und ständischer Genossenschaft.] /449-474/

Jindřich DEJMEK
Edvard Beneš jako předseda ministerské rady Československa (září 1921 až říjen 1922). [Eduard Beneš as Chairman of the Council of Ministers of Czechoslovakia (September 1921-October 1922).] /475-520/

Vít SMETANA
Nevyřízené účty. Problém československých aktiv v britských bankách a snahy britské administrativy o jeho řešení po 15. březnu 1939. [Accounts to be dealt with. The problem of Czechoslovak assets in British banks and British Government’s attempts at its settlement after March 15, 1939.] /521-551/

DISCUSSION

Jiří KEJŘ
Právní dějiny středověku dnes – a co dále? /552-567/

Richard MAHEL
Josef Janáček – odborný historik nebo také beletrista? (Příspěvek k diskusi o významu Janáčkovy historiografické produkce). /568-573/

REVIEWS

Tomáš STERNECK
Raně novověké bernictví v moderní historiografii (Rozhled po Evropě a ohlédnutí za domácími výzkumy). /574-608/

Hartmut LEHMANN, Jean Martin OUÉDRAOGO
Max Webers Religionssoziologie in interkultureller Perspektive. (Jan Horský, Zdeněk R. Nešpor) /609-614/

Martina SCHATTKOWSKY, André THIEME
Altzelle. Zisterzienserabtei in Mitteldeutschland und Hauskloster der Wettiner. (Kateřina Charvátová) /614-617/

Zdeňka HLEDÍKOVÁ
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus prodromus. Acta Clementis V., Johannis XXII. et Benedicti XII. 1305-1342. (Hana Pátková) /617-619/

Jan URBAN
Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. (Petr Čornej) /620-624/

Thomas WINKELBAUER
Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II. (Václav Bůžek) /624-631/

Paula Sutter FICHTNER
Emperor Maximilian II. (Jaroslav Pánek) /631-637/

Silvano GIORDANO
Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605–1621, Volume I-III. (Pavel Marek) /638-639/

Rotraud BECKER
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4. Abt. 17. Jahrhundert, 7. Band: Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d’Ales. 1634-1635. (Alessandro Catalano) /640-641/

Rudolf ZUBER
Osudy moravské církve v 18. století, II. (Ivana Čornejová) /642-646/

Jan NĚMEČEK
Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945. (Jindřich Dejmek) /646-651/

Mark MAZOWER
Inside Hitler’s Greece: the experience of occupation 1941-44. (Kateřina Otáhalová) /651-653/

CHRONICLE

Zdenka HLEDÍKOVÁ
Český historický ústav v Římě v letech 2002 až 2003. /689-691/

Václav BŮŽEK
Německý medievista Peter Johanek čestným doktorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. /692-693/

STUDIES AND ARTICLES

Winfried EBERHARD
„Bonum commune“ v konkurenci mezi monarchickou vládou a stavovskou společností. [„Bonum commune“ in der Konkurrenz zwischen monarchischer Herrschaft und ständischer Genossenschaft.] /449-474/

Jindřich DEJMEK
Edvard Beneš jako předseda ministerské rady Československa (září 1921 až říjen 1922). [Eduard Beneš as Chairman of the Council of Ministers of Czechoslovakia (September 1921-October 1922).] /475-520/

Vít SMETANA
Nevyřízené účty. Problém československých aktiv v britských bankách a snahy britské administrativy o jeho řešení po 15. březnu 1939. [Accounts to be dealt with. The problem of Czechoslovak assets in British banks and British Government’s attempts at its settlement after March 15, 1939.] /521-551/

DISCUSSION

Jiří KEJŘ
Právní dějiny středověku dnes – a co dále? /552-567/

Richard MAHEL
Josef Janáček – odborný historik nebo také beletrista? (Příspěvek k diskusi o významu Janáčkovy historiografické produkce). /568-573/

REVIEWS

Tomáš STERNECK
Raně novověké bernictví v moderní historiografii (Rozhled po Evropě a ohlédnutí za domácími výzkumy). /574-608/

Hartmut LEHMANN, Jean Martin OUÉDRAOGO
Max Webers Religionssoziologie in interkultureller Perspektive. (Jan Horský, Zdeněk R. Nešpor) /609-614/

Martina SCHATTKOWSKY, André THIEME
Altzelle. Zisterzienserabtei in Mitteldeutschland und Hauskloster der Wettiner. (Kateřina Charvátová) /614-617/

Zdeňka HLEDÍKOVÁ
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus prodromus. Acta Clementis V., Johannis XXII. et Benedicti XII. 1305-1342. (Hana Pátková) /617-619/

Jan URBAN
Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. (Petr Čornej) /620-624/

Thomas WINKELBAUER
Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II. (Václav Bůžek) /624-631/

Paula Sutter FICHTNER
Emperor Maximilian II. (Jaroslav Pánek) /631-637/

Silvano GIORDANO
Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605–1621, Volume I-III. (Pavel Marek) /638-639/

Rotraud BECKER
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4. Abt. 17. Jahrhundert, 7. Band: Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d’Ales. 1634-1635. (Alessandro Catalano) /640-641/

Rudolf ZUBER
Osudy moravské církve v 18. století, II. (Ivana Čornejová) /642-646/

Jan NĚMEČEK
Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945. (Jindřich Dejmek) /646-651/

Mark MAZOWER
Inside Hitler’s Greece: the experience of occupation 1941-44. (Kateřina Otáhalová) /651-653/

CHRONICLE

Zdenka HLEDÍKOVÁ
Český historický ústav v Římě v letech 2002 až 2003. /689-691/

Václav BŮŽEK
Německý medievista Peter Johanek čestným doktorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. /692-693/

<p><!–:cs–><br /> <h3>STUDIES AND ARTICLES</h3> <p><strong></strong>Winfried EBERHARD<br /> <strong>„Bonum commune“ v konkurenci mezi monarchickou vládou a stavovskou společností.</strong> [„Bonum commune“ in der Konkurrenz zwischen monarchischer Herrschaft und ständischer Genossenschaft.] /449-474/</p> <p>Jindřich DEJMEK<br /> <strong>Edvard Beneš jako předseda ministerské rady Československa (září 1921 až říjen 1922).</strong> [Eduard Beneš as Chairman of the Council of Ministers of Czechoslovakia (September 1921-October 1922).] /475-520/</p> <p>Vít SMETANA<br /> <strong>Nevyřízené účty. Problém československých aktiv v britských bankách a snahy britské administrativy o jeho řešení po 15. březnu 1939.</strong> [Accounts to be dealt with. The problem of Czechoslovak assets in British banks and British Government’s attempts at its settlement after March 15, 1939.] /521-551/</p> <h3>DISCUSSION</h3> <p><strong></strong>Jiří KEJŘ<br /> <strong>Právní dějiny středověku dnes – a co dále?</strong> /552-567/</p> <p>Richard MAHEL<br /> <strong>Josef Janáček – odborný historik nebo také beletrista? (Příspěvek k diskusi o významu Janáčkovy historiografické produkce).</strong> /568-573/</p> <h3>REVIEWS</h3> <p><strong></strong>Tomáš STERNECK<br /> <strong>Raně novověké bernictví v moderní historiografii (Rozhled po Evropě a ohlédnutí za domácími výzkumy).</strong> /574-608/</p> <p>Hartmut LEHMANN, Jean Martin OUÉDRAOGO<br /> <strong>Max Webers Religionssoziologie in interkultureller Perspektive.</strong> (<em>Jan Horský, Zdeněk R. Nešpor</em>) /609-614/</p> <p>Martina SCHATTKOWSKY, André THIEME<br /> <strong>Altzelle. Zisterzienserabtei in Mitteldeutschland und Hauskloster der Wettiner.</strong> (<em>Kateřina Charvátová</em>) /614-617/</p> <p>Zdeňka HLEDÍKOVÁ<br /> <strong>Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus prodromus. Acta Clementis V., Johannis XXII. et Benedicti XII. 1305-1342.</strong> (<em>Hana Pátková</em>) /617-619/</p> <p>Jan URBAN<br /> <strong>Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu.</strong> (<em>Petr Čornej</em>) /620-624/</p> <p>Thomas WINKELBAUER<br /> <strong>Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, I-II.</strong> (<em>Václav Bůžek</em>) /624-631/</p> <p>Paula Sutter FICHTNER<br /> <strong>Emperor Maximilian II.</strong> (<em>Jaroslav Pánek</em>) /631-637/</p> <p>Silvano GIORDANO<br /> <strong>Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605–1621, Volume I-III.</strong> (<em>Pavel Marek</em>) /638-639/</p> <p>Rotraud BECKER<br /> <strong>Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4. Abt. 17. Jahrhundert, 7. Band: Nuntiaturen des Malatesta Baglioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro d’Ales. 1634-1635.</strong> (<em>Alessandro Catalano</em>) /640-641/</p> <p>Rudolf ZUBER<br /> <strong>Osudy moravské církve v 18. století, II.</strong> (<em>Ivana Čornejová</em>) /642-646/</p> <p>Jan NĚMEČEK<br /> <strong>Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945.</strong> (<em>Jindřich Dejmek</em>) /646-651/</p> <p>Mark MAZOWER<br /> <strong>Inside Hitler’s Greece: the experience of occupation 1941-44.</strong> (<em>Kateřina Otáhalová</em>) /651-653/</p> <h3>CHRONICLE</h3> <p><strong></strong>Zdenka HLEDÍKOVÁ<br /> <strong>Český historický ústav v Římě v letech 2002 až 2003.</strong> /689-691/</p> <p>Václav BŮŽEK<br /> <strong>Německý medievista Peter Johanek čestným doktorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.</strong> /692-693/<!–:–></p>