102 (2004), č. 2

STUDIES AND ARTICLES

Zdeňka HLEDÍKOVÁ
Češi u římské kurie za prvních tří avignonských papežů. [Personen aus den böhmischen Ländern an der Kurie zur Zeit der ersten drei Päpste in Avignon.] /249-272/

Jaroslav BOUBÍN
Dílo Petra Chelčického a současný stav jeho edičního zpřístupnění. [Das Werk von Petr Chelčický und der gegenwärtige Editionsstand.] /273-296/

Zdeňka STOKLÁSKOVÁ
Zákonné rozlišení „domácích“ a „cizích“. Vývoj domovského práva v Rakousku 1750–1863. [Die gesetzliche Trennung von „Einheimischen“ und „Fremden“. Die Entwicklung des Heimatrechts in Österreich 1750–1863.] /297-341/

REVIEWS

Jiří STOČES
Hlavní směry současné historiografie středověkých univerzit. Přehled středoevropské historické produkce po roce 1989 s důrazem na předhusitské pražské univerzity. /342-371/

Wilma IGGERS, Georg IGGERS
Zwei Seiten der Geschichte. Lebensbericht aus unruhigen Zeiten. (Zdeněk Beneš) /372-375/

Petra VEČEŘOVÁ
Šumanská tiskárna (1585–1628). (Olga Fejtová, Jaroslav Pánek) /375-380/

Valentin GROEBNER
Ungestalten. Die visuelle Kultur der Gewalt im Mittelalter. (Robert Šimůnek) /380-382/

Alexander KOLLER
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Dritte Abteilung 1572–1585, 9. Band: Nuntiaturen des Giovanni Delfino und des Bartolomeo Portia (1577–1578). (Alena Pazderová) /382-388/

August SEDLÁČEK, Vladimír RŮŽEK (ed.)
Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 1-5. (Božena Kopičková) /388-394/