102 (2004), č. 1

 

STUDIES

Jaroslav PÁNEK
Historické encyklopedie (Současný stav zpracování – nástin typologie – perspektivy). [Historical Encyclopedias (Current research results, typology and perspectives outlined.)] /1-31/

Stanislav DOLEŽAL
Právní klasifikace a literární reflexe obyvatelstva neřímského původu pozdní římské říše. [Legal classification and literary reflection of the non-Roman population of the Late Roman Empire.] /32-76/

Kateřina ČAPKOVÁ
Uznání židovské národnosti v Československu 1918–1938. [The recognition of Jewish nationality in Czechoslovakia 1918–1938.] /77-103/

ARTICLES

Martin SEKERA
O Alexandru Stichovi. /104-121/

DISCUSSION

Jaroslav PÁNEK
Mezi dějinami historiografie a autorskou sebeprezentací (Josef Janáček v pojetí Marie Koldinské). /122-127/

Jaroslav BOUČEK
In margine Jana Slavíka. /128-130/

REVIEWS

Taťána PETRASOVÁ, Helena LORENZOVÁ (edd.)
Dějiny českého výtvarného umění 1780–1890 (III/1-2). (Jiří Pešek) /131-134/

František KUTNAR
Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské. (Milan Řepa) /135-138/

Daniel FULDA, Silvia Serena TSCHOPP (edd.)
Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Aufklärung bis zur Gegenwart. (Lenka Řezníková) /138-140/

Radan KVĚT
Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků. (Karel Severin, Eva Semotanová) /140-146/

Pavel KRÁL
Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650. (Jiří Mikulec) /146-148/

Andreas SCHULZ
Vormundschaft und Protektion. Eliten und Bürger in Bremen 1750–1880. (Miloš Řezník) /148-151/

Ondřej BASTL
Spojení pražských měst v roce 1784. Edice rukopisu č. 322. (Ivana Ebelová) /151-152/

Martin SCHEUERMANN
Minderheitenschutz contra Konfliktverhütung? Die Minderheitenpolitik des Völkerbundes in den zwanziger Jahren (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung). (Marie Mrázková) /153-155/

Zdzisław NOGA
Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy. (Olga Fejtová) /155-159/

  

STUDIES

Jaroslav PÁNEK
Historické encyklopedie (Současný stav zpracování – nástin typologie – perspektivy). [Historical Encyclopedias (Current research results, typology and perspectives outlined.)] /1-31/

Stanislav DOLEŽAL
Právní klasifikace a literární reflexe obyvatelstva neřímského původu pozdní římské říše. [Legal classification and literary reflection of the non-Roman population of the Late Roman Empire.] /32-76/

Kateřina ČAPKOVÁ
Uznání židovské národnosti v Československu 1918–1938. [The recognition of Jewish nationality in Czechoslovakia 1918–1938.] /77-103/

ARTICLES

Martin SEKERA
O Alexandru Stichovi. /104-121/

DISKUSSION

Jaroslav PÁNEK
Mezi dějinami historiografie a autorskou sebeprezentací (Josef Janáček v pojetí Marie Koldinské). /122-127/

Jaroslav BOUČEK
In margine Jana Slavíka. /128-130/

REVIEWS

Taťána PETRASOVÁ, Helena LORENZOVÁ (edd.)
Dějiny českého výtvarného umění 1780–1890 (III/1-2). (Jiří Pešek) /131-134/

František KUTNAR
Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské. (Milan Řepa) /135-138/

Daniel FULDA, Silvia Serena TSCHOPP (edd.)
Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Aufklärung bis zur Gegenwart. (Lenka Řezníková) /138-140/

Radan KVĚT
Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků. (Karel Severin, Eva Semotanová) /140-146/

Pavel KRÁL
Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650. (Jiří Mikulec) /146-148/

Andreas SCHULZ
Vormundschaft und Protektion. Eliten und Bürger in Bremen 1750–1880. (Miloš Řezník) /148-151/

Ondřej BASTL
Spojení pražských měst v roce 1784. Edice rukopisu č. 322. (Ivana Ebelová) /151-152/

Martin SCHEUERMANN
Minderheitenschutz contra Konfliktverhütung? Die Minderheitenpolitik des Völkerbundes in den zwanziger Jahren (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung). (Marie Mrázková) /153-155/

Zdzisław NOGA
Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy. (Olga Fejtová) /155-159/