101 (2003), č. 4

 

STUDIES

František ŠMAHEL
Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377–1378. I. Prolegomena: nové poznatky a otázky. [Eine Studie über die Reise Karls IV. nach Frankreich 1377-1378. I. Prolegomena: Neue Erkenntnisse und Fragen.] /781-817/

Ivo CERMAN
Vzdělání a socializace kancléře Rudolfa Chotka. [Bildung und Sozialisierung des Kanzlers Rudolph Chotek.] /818-853/

ARTICLES

Jana ČECHUROVÁ, Jan KUKLÍK Jr.
Historikovy hovory s prezidentem o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Válečná setkání Jana Opočenského a Edvarda Beneše. [Gespräche zwischen Historiker und Präsident über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Kriegstreffen von Jan Opočenský und Edvard Beneš.] /854-881/

DISKUSSION

Zdeněk V. DAVID
Celistvost církve pod obojí a otázka novoutrakvismu. [The Integrity of the Bohemian Utraquist Church and the Problem of Neo-Utraquism.] /882-910/

DOCUMENTS

Petice 17. listopadu 2003: Prohlášení Sdružení historiků ČR k ohrožení výuky dějepisu v ČR. /911-912/

Připomínky k vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě, parlamentní tisk č. 428. /913-915/

REVIEWS

Petr SVOBODNÝ
Dějiny medicíny na přelomu tisíciletí. /916-927/

Eva SEMOTANOVÁ
Historická geografie českých zemí. (František Musil) /928-931/

Alena HADRAVOVÁ, Petr HADRAVA
Tychonis Brahe Astronomiae instauratae mechanica.

Alena HADRAVOVÁ, Petr HADRAVA
Křišťan z Prachatic, Stavba a Užití astrolábu.

John Robert CHRISTIANSON, Alena HADRAVOVÁ, Petr HADRAVA, Martin ŠOLC
Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. (Jan Horský) /931-937/

Tomáš KNOZ
Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. (Ivana Čornejová) /937-940/

Stéphane REZNIKOW
Francophilie et identité tcheque (1848–1914). (Doubravka Olšáková) /940-944/

Victor DÖNNINGHAUS
Die Deutschen in der Moskauer Gesellschaft. Symbiose und Konflikte (1494-1941). (Jiří Pešek) /944-947/

Ljubov BĚLOŠEVSKÁ
Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice 1919–1939. (Méně známé aspekty.). (Tetjana Pavlush) /947-949/

  

STUDIES

František ŠMAHEL
Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377–1378. I. Prolegomena: nové poznatky a otázky. [Eine Studie über die Reise Karls IV. nach Frankreich 1377-1378. I. Prolegomena: Neue Erkenntnisse und Fragen.] /781-817/

Ivo CERMAN
Vzdělání a socializace kancléře Rudolfa Chotka. [Bildung und Sozialisierung des Kanzlers Rudolph Chotek.] /818-853/

ARTICLES

Jana ČECHUROVÁ, Jan KUKLÍK Jr.
Historikovy hovory s prezidentem o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Válečná setkání Jana Opočenského a Edvarda Beneše. [Gespräche zwischen Historiker und Präsident über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Kriegstreffen von Jan Opočenský und Edvard Beneš.] /854-881/

DISKUSSION

Zdeněk V. DAVID
Celistvost církve pod obojí a otázka novoutrakvismu. [The Integrity of the Bohemian Utraquist Church and the Problem of Neo-Utraquism.] /882-910/

DOCUMENTS

Petice 17. listopadu 2003: Prohlášení Sdružení historiků ČR k ohrožení výuky dějepisu v ČR. /911-912/

Připomínky k vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě, parlamentní tisk č. 428. /913-915/

REVIEWS

Petr SVOBODNÝ
Dějiny medicíny na přelomu tisíciletí. /916-927/

Eva SEMOTANOVÁ
Historická geografie českých zemí. (František Musil) /928-931/

Alena HADRAVOVÁ, Petr HADRAVA
Tychonis Brahe Astronomiae instauratae mechanica.

Alena HADRAVOVÁ, Petr HADRAVA
Křišťan z Prachatic, Stavba a Užití astrolábu.

John Robert CHRISTIANSON, Alena HADRAVOVÁ, Petr HADRAVA, Martin ŠOLC
Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. (Jan Horský) /931-937/

Tomáš KNOZ
Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. (Ivana Čornejová) /937-940/

Stéphane REZNIKOW
Francophilie et identité tcheque (1848–1914). (Doubravka Olšáková) /940-944/

Victor DÖNNINGHAUS
Die Deutschen in der Moskauer Gesellschaft. Symbiose und Konflikte (1494-1941). (Jiří Pešek) /944-947/

Ljubov BĚLOŠEVSKÁ
Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice 1919–1939. (Méně známé aspekty.). (Tetjana Pavlush) /947-949/