101 (2003), č. 1

STUDIES AND ARTICLES

Zdeněk BENEŠ
Kleió ve škamnách a na stupínku. Několik poznámek k situaci českého školního dějepisu. [Clio vor und hinter dem Lehrerpult. Einige Bemerkungen zur Situation des Geschichtsunterrichts an den tschechischen Schulen.] /1-26/

Daniela TINKOVÁ
Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti. [Prévenir ou punir? Le probleme de l´infanticide dans la société des Lumieres.] /27-76/

Jiří KOZÁK
Spory o úpravu ústavního poměru Čechů a Slováků 1945–1948. [Streitigkeiten über die verfassungsrechtlichen Änderungen des Verhältnisses der Tschechen und Slowaken im Jahren 1945-1948.] /77-105/

DISKUSSION

Jaroslav ČECHURA – Jana ČECHUROVÁ
Znovu po stopách Pekařova třetího dílu Knihy o Kosti. /106-120/

REVIEWS

Stanisław BYLINA
Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza. (František Šmahel) /121-125/

Andrea LANGER – Georg MICHELS (edd.)
Metropolen und Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert. (Jiří Pešek) /125-131/

Tomáš RATAJ
České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. (Josef Hrdlička) /131-134/

Edmund KIZIK
Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku. (Olga Fejtová) /134-137/

Jiří MIKULEC
Barokní náboženská bratrstva v Čechách. (Jaroslav Pánek) /137-140/

Kai BUCHHOLZ – Rita LATOCHA – Hilke PECKMANN – Klaus WOLBERT (Hg.)
Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Kunst und Leben um 1900. (Tomáš Hermann) /141-145/

Josef HANZAL
Josef Pekař. Život a dílo. (Bořivoj Čelovský; Zdeněk Beneš) /145-150/

CHRONICLE

Jiří PEŠEK
475 let Filipovy Univerzity v Marburgu. /196-198/