100 (2002), č. 3

STUDIES

Vojtěch VANĚK
Rejstříky papežských desátků a možnosti jejich využití. [Die Register der päpstlichen Zehnten und ihre Nutzungsmöglichkeiten.] /497-521/

Jaroslav MILLER
Raně novověká městská migrace – české země, královské Uhry, polsko-litevský stát: Pokus o základní komparaci. [The Early Modern Urban Migration – Bohemian Lands, Royal Hungary, Polish-Lithuanian Commonwealth: A Comparative Perspective.] /522-554/

Ivo REJCHRT
Královédvorská bartolomějská noc 1885. [Die Bartholomäus-Nacht von Dvůr Králové 1885.] /555-578/

ARTICLES

Veronika SLEZÁKOVÁ
Moravsko-rakouský landfrýd z roku 1414. [Der mährisch-österreichische Landfriede von 1414.] /579-585/

Bohumil BAĎURA
Alžír nebo Čechy? Španělské dilema. [Argel o Bohemia? El dilema espanol.] /586-628/

REVIEWS

Marie BLÁHOVÁ
Historická chronologie. (Ivan Hlaváček) /629-631/

Miroslav PLAČEK
Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. (František Musil) /632-634/

Jiří JUROK
Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku. Majetková a sociální struktura, politická moc a kulturní reprezentace šlechty a feudality v českém státě ve 13. století – první polovině 17. století. (Radek Fukala) /635-639/

Jaroslav ČECHURA
Selské rebelie roku 1680. (Eduard Maur) /639-648/

Milan ŘEPA
Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. (Jiří Malíř) /648-656/

CHRONICLE

Zdenka HLEDÍKOVÁ
Český historický ústav v Římě v letech 2000 až 2001. /699-701/

Ivan HLAVÁČEK
Europas Mitte um das Jahr 1000 – Střed Evropy kolem roku 1000. Výstava konaná pod záštitou Rady Evropy v prostorách starého paláce Pražského hradu v březnu až červnu 2002. /702-70/7