100 (2002), č. 2

 

STUDIES AND ARTICLES

Václav BŮŽEK
„Páni a přátelé“ v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku. [„Herren und Freunde“ im Denken und Alltag des böhmischen und mährischen Adels an der Schwelle zur Neuzeit.] /229-264/

Petr VOREL
Měnová politika Ferdinanda I. v Čechách a ukončení ražby pražských grošů. [Die Währungspolitik Ferdinands I. in Böhmen und das Ende der Prägung der Prager Groschen.] /265-292/

Jiří SENOHRÁBEK
Časopis Boleslavan 1860–1867. Proměna zábavného venkovského listu v politický tiskový orgán radikálně demokratické opozice. [Die Zeitschrift Boleslavan 1860~1867. Verwandlung eines regionalen Unterhaltungsblattes in die politische Pressetribüne der radikal-demokratischen Opposition.] /293-334/

Jan NĚMEČEK
Československo-polské vztahy na počátku 2. světové války: složitá cesta k jednání o konfederaci. [Die tschechoslowakisch-polnischen Beziehungen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Der komplizierte Weg zu Verhandlungen über eine Konföderation.] /335-378/

DISCUSSION

Eva BROKLOVÁ
Politický nebo etnický národ? [Politische Nation oder ethnisches Volk?] /379-394/

REVIEWS

Milena BARTLOVÁ
Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400–1460. (František Šmahel) /395-399/

J. Leslie PRICE
Dutch Society 1588–1713. (Michal Wanner) /399-401/

Andrea GRIESEBNER
Konkurrierende Wahrheiten. Malefizprozesse vor dem Landgericht Perchtoldsdorf im 18. Jahrhundert. (Pavel Himl) /401-409/

Jonas SCHERNER
Eliten und wirtschaftliche Entwicklung. Kongreßpolen und Spanien im 19. Jahrhundert. (Miloš Řezník) /409-413/

Hillel J. KIEVAL
Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands. (Kateřina Čapková) /413-415/

Jiří PEŠEK
Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850–1920.

Václav LEDVINKA, Jiří PEŠEK
Praha. (Jan Havránek) /415-417/

Jan Erik SCHULTE
Zwangsarbeit und Vernichtung: Das Wirtschaftsimperium der SS. Oswald Pohl und das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt 1933–1945. (Jiří Pešek) /417-421/

Jiří VYKOUKAL, Bohuslav LITERA, Miroslav TEJCHMAN
Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. (Oldřich Tůma) /422-426/

  

STUDIES AND ARTICLES

Václav BŮŽEK
„Páni a přátelé“ v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku. [„Herren und Freunde“ im Denken und Alltag des böhmischen und mährischen Adels an der Schwelle zur Neuzeit.] /229-264/

Petr VOREL
Měnová politika Ferdinanda I. v Čechách a ukončení ražby pražských grošů. [Die Währungspolitik Ferdinands I. in Böhmen und das Ende der Prägung der Prager Groschen.] /265-292/

Jiří SENOHRÁBEK
Časopis Boleslavan 1860–1867. Proměna zábavného venkovského listu v politický tiskový orgán radikálně demokratické opozice. [Die Zeitschrift Boleslavan 1860~1867. Verwandlung eines regionalen Unterhaltungsblattes in die politische Pressetribüne der radikal-demokratischen Opposition.] /293-334/

Jan NĚMEČEK
Československo-polské vztahy na počátku 2. světové války: složitá cesta k jednání o konfederaci. [Die tschechoslowakisch-polnischen Beziehungen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Der komplizierte Weg zu Verhandlungen über eine Konföderation.] /335-378/

DISCUSSION

Eva BROKLOVÁ
Politický nebo etnický národ? [Politische Nation oder ethnisches Volk?] /379-394/

REVIEWS

Milena BARTLOVÁ
Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400–1460. (František Šmahel) /395-399/

J. Leslie PRICE
Dutch Society 1588–1713. (Michal Wanner) /399-401/

Andrea GRIESEBNER
Konkurrierende Wahrheiten. Malefizprozesse vor dem Landgericht Perchtoldsdorf im 18. Jahrhundert. (Pavel Himl) /401-409/

Jonas SCHERNER
Eliten und wirtschaftliche Entwicklung. Kongreßpolen und Spanien im 19. Jahrhundert. (Miloš Řezník) /409-413/

Hillel J. KIEVAL
Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands. (Kateřina Čapková) /413-415/

Jiří PEŠEK
Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850–1920.

Václav LEDVINKA, Jiří PEŠEK
Praha. (Jan Havránek) /415-417/

Jan Erik SCHULTE
Zwangsarbeit und Vernichtung: Das Wirtschaftsimperium der SS. Oswald Pohl und das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt 1933–1945. (Jiří Pešek) /417-421/

Jiří VYKOUKAL, Bohuslav LITERA, Miroslav TEJCHMAN
Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. (Oldřich Tůma) /422-426/