100 (2002), č. 1

STUDIES AND ARTICLES

Petr HLAVÁČEK
(Anti)intelektuální postoje v české františkánské observanci na sklonku středověku. [Die (anti)intellektuelle Position in der böhmischen franziskanischen Observanz am Ende des Mittelalters.] /1-32/

Ivo CERMAN
Pojmy „frakce“, „strana“ a „kabala“ v komunikativní praxi dvořanů Leopolda I. [„Faction“, „Parthey“ und „Kabal“ in der komunikativen Praxis der Höftlinge Leopolds I.] /33-54/

Bedřich LOEWENSTEIN
Ekonomizace pokroku v 18. století: blahobyt a civilizace. [Die Ökonomisierung der Fortschrittsauffasungen im 18. Jahrhundert: Wohlstand und Zivilisation.] /55-73/

Hana ŠMAHELOVÁ
Bernard Bolzano a české národní obrození. [Bernard Bolzano und die tschechische nationale Wiedergeburt.] /74-115/

REVIEWS

Willie THOMPSON
What Happened to History? (Eva Doležalová) /116-118/

Ivan KAMENEC
Hľadanie a blúdenie v dejinách. (Roman Ferstl) /118-122/

Hans SCHLEIER
Historisches Denken in der Krise der Kultur. Fachhistorie, Kulturgeschichte und Anfänge der Kulturwissenschaften in Deutschland. (Lenka Řezníková) /122-125/

František HOFFMANN (vyd.)
Archiv český čili staré písemné památky české a moravské sebrané z archivů domácích i cizích, svazek XXXVIII. Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405–1457. (Jiří Kejř) /125-126/

Iva ROSARIO
Art and Propaganda. Charles IV of Bohemia, 1346–1378. (Kateřina Engstová) /126-132/

Ronald G. ASCH
Der europäische Adel im Ancien Régime. Von der Krise der ständischen Monarchien bis zur Revolution (ca. 1600–1789). (Rostislav Smíšek) /132-134/

Paweł HANCZEWSKI
Dyplomacja brytyjska w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1748–1756: misje w Berlinie, Dreźnie, Petersburgu i Wiedniu. (Michal Wanner) /134-136/

Roland J. HOFFMANN, Alois HARASKO (edd.)
Odsun. Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Vyhnání sudetských Němců. (Jiří Pešek) /137-142/

Eva BROKLOVÁ
Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918–1938. (Jan Rataj) /142-146/