Český časopis historický

Charakteristika:

  • Ústřední české vědecké periodikum, přinášející jak původní vědecké studie, tak i přehled domácí a zahraniční historické produkce.

ISSN:

  • 0862-6111

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. a prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Kontakt:

  • Prosecká 76, 190 00 Praha 9
  • tel.: 286 882 121, l. 241
  • fax: 286 887 513
  • e-mail: cch@hiu.cas.cz

WWW:

Obsah:

  • na webu vydavatele (plné texty od ročníku 2012 vždy po uplynutí 1,5 roku od vydání příslušného čísla)
  • recenze a anotace jsou od ročníku 2012 zasílány v elektronické podobě na internetový portál recensio.net

Obsahy ročníků:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.