Československý časopis pro fyziku

Charakteristika:

 • Časopis přináší především přehledové referáty uvádějící nové či jinak význačné výsledky zasazené do širšího kontextu, srozumitelné i čtenářům s různým vzděláním a odbornou praxí. Dále časopis nabízí čtenářům aktuality, zprávy, recenze knih, rozhovory, články z historie fyziky, otázky a náměty k nejrůznějším tématům, informace pro mládež a pedagogy aj. Garantuje přesnost a odbornost předkládaných informací. Všechny publikované příspěvky jsou recenzovány odborníky.

ISSN:

 • 0009-0700 (Print)
 • 1804-8536 (Online)

Vychází:

 • 6× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

 • Ing. Libor Juha, CSc.

Kontakt:

 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Redakce ČČF
  Na Slovance 2
  182 21 Praha 8
 • tel.: 266 052 152, 266 052 741
 • fax: 286 890 527
 • e-mail: cscasfyz@fzu.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.