Česká literatura

Charakteristika:

  • Odborné periodikum pro literárněvědnou bohemistiku, zveřejňující historické a teoretické studie, rozbory a interpretace literárních děl, recenze a glosy.

ISSN:

  • 0009-0468

Vychází:

  • 6× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Petr Šámal

Kontakt:

  • Na Florenci 3/1420, Praha 1
  • tel.: 222 828 144
  • fax: 224 818 437
  • e-mail: ceslit@ucl.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.