Ceramics-Silikáty

Charakteristika:

  • Časopis uveřejňuje příspěvky zabývající se materiálovým výzkumem anorganických nekovových materiálů.

ISSN:

  • 0862-5468

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • doc. Ing. Miloslav Bartuška, CSc.

Kontakt:

  • Technická 5, 166 28 Praha 6
  • tel.: 220 444 002, 220 445 192
  • fax: 224 311 082
  • e-mail: klouzekj@vscht.cz

WWW:

Obsah:

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.