Časopis zdravotnického práva a bioetiky

Charakteristika:

  • Časopis je zaměřen především na problematiku zdravotnického práva a bioetiky.  Cílem je přinášet teoretické studie a výzkumné práce týkající se filozofických, sociokulturních, sociologických, historických, ekonomických, právních a etických problémů souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

ISSN:

  • 1804-8137

Vychází:

  • 3× ročně

Vydavatel:

  • Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vedoucí redaktor:

  • JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Kontakt:

WWW:

Obsah: