Časopis pro moderní filologii

Charakteristika:

  • Přináší články, recenze a zprávy z oblasti kontrastivní lingvistiky, teorie textu a komunikace, translatologie, psycholingvistiky, sociolingvistiky atd.

ISSN:

  • 0862-8459, 0008-7386

Vychází:

  • 2× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Aleš Klégr

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.