Byzantinoslavica – Revue Internationale des Études Byzantines

Charakteristika:

  • Časopis přináší práce o byzantských dějinách, literatuře a kultuře, zabývá se vztahy byzantsko-slovanskými ve všech oblastech.

ISSN:

  • 0007-7712

Vychází:

  • 1× ročně jako dvojčíslo

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Petra Melichar

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.