1997, č. 1

Říčan Pavel:
Násilí mezi školními dětmi z etnického hlediska.