Botanika – popularizační a informační časopis

Charakteristika:

  • Cílem časopisu je zprostředkovat čtenářům výsledky nejnovějších botanických výzkumů a současně se stát platformou pro širší popularizaci botaniky. Uveřejňuje původní články, které reflektují především aktuální projekty Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., a jeho vědeckou činnost v oboru botaniky a příbuzných věd. Dále informuje o aktivitách spojených s Průhonickým parkem, který ústav spravuje.

ISSN:

  • 2336-2243 (Print)
  • 2336-2251 (On-line)

Vychází:

  • 3× ročně (2 pravidelná čísla a speciál)

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.

Kontakt:

  • Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice
  • tel.: 271 015 258
  • fax: 271 015 105
  • e-mail: botanika@ibot.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.