Biologia Plantarum

Charakteristika:

  • Mezinárodní časopis, věnovaný molekulární biologii, biotechnologii, anatomii a fyziologii, patofyziologii a ekofyziologii rostlin.

ISSN:

  • 0006-3134

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • RNDr. Jana Pospíšilová, CSc.

Kontakt:

  • Rozvojová 313, 165 02 Praha 6-Lysolaje
  • tel.: 225 106 825
  • fax: 225 106 875
  • e-mail: biol.plant@ueb.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.