Bibliografie české lingvistiky

Charakteristika:

 • Systematicky utříděná, anotovaná bibliografie. Soupis zahrnuje práce českých lingvistů vyšlé doma i v zahraničí a zahraniční práce zabývající se bohemistikou.

ISSN:

Vychází:

 • 1× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

Kontakt:

 • Valentinská 1, 116 46 Praha 1
 • tel.: 224 818 184
 • fax: 224 818 184
 • e-mail: ujc@ujc.cas.cz

WWW:

Obsah:

 • jednotný obsah ve všech číslech:0  Lingvistika obecná

  [General Linguistics]
  1  Indoevropeistika. Srovnávací lingvistika jazyků indoevropských a jazyků sousedních
  [Indo-Europeistics. Comparative Linguistics of Indo-European and Neighbouring Languages]
  2  Slovanská jazykověda
  [Slavonic Linguistics]
  3  Jednotlivé jazyky slovanské
  [Slavonic Languages]
  4  Slovenština
  [Slovak]
  5  Čeština
  [Czech]
  6  Jazyky germánské
  [Germanic Languages]
  7  Jazyky románské
  [Romance Languages]
  8  Ostatní jazyky indoevropské a  jazyky neindoevropské
  [The Other Indo- and Non-Indo-European Languages]
  9  Bibliografie. Dějiny a organizace lingvistické práce. Personalia
  [Bibliography. History and Organization of Linguistics. Personal Data]
  Rejstřík osobní

  Soupis excerpovaných základních pramenů

  Zkratky

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR, online je volně přístupný.