Archív orientální

Charakteristika:

  • Mezinárodní vědecký časopis pro výzkum historie, jazyků, kultury, náboženství a ekonomiky zemí Asie a Afriky.

ISSN:

  • 0044-8699

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.

Kontakt:

  • Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
  • tel.: 266 052 483
  • fax: 286 581 897
  • e-mail: aror@orient.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.