49 (1997), č. 4

STUDIES  AND  MATERIALS

Marie ZÁPOTOCKÁ, Jiří MOTYL, Slavomil VENCL
Die stichbandkeramischen Funden aus Prag 5 – Stodůlky. (Jiří Rulf)  /588-608/

Vratislav RUDOLF, Jan PROSTŘEDNÍK, Jiří WALDHAUSER
An eneolithic zoomorphic figurine from the fortified settlement of Švédské šance (cadaster Chloumek) in the region of Jizera River. (Milan Zápotocký)  /609-613/

Antonín BENEŠ, Pavel SANKOT
Die durchbrochenen frühlat nezeitlichen Gürtelhaken aus Westböhmen – Újezd nad Mží, Bezirk Plzeň – Nord und Kšice, Bezirk Tachov. (Natalie Venclová)  /614-624./

Drahomír KOUTECKÝ
Die lat nezeitliche und römisch-kaiserzeitliche Siedlung in Jenišův Újezd, Kr. Teplice.  /625-633/

Miloš ČIŽMÁŘ
Das langobardische Siedlungsobjekt von Podolí – Landkresi Brno – venkov. Zur Problematik der langobardischen Siedlungen in Mähren. (Eduard Droberjar)  /634-642/

Lubomír PEŠKE
Osteologische Funde aus der langobardischen Siedlung von Podolí (Landkreis Brno – venkov).  /643-644/

Ladislav HRDLIČKA
Zur aussagekraft der stratigraphischen Entwicklung der Prager Burg.  /649-662/

Rudolf BRÁZDIL, Oldřich KOTYZA
Climate fluctuation in the Czech lands during the first part of the last millennium.  /663-699/

 

BOOK  REVIEWS

Karel VALOCH, Le paléolithique en Tchéquie et en Slovaquie. (Slavomil Vencl)  /721/

Ivan PAVLŮ, Pottery origins. (Slavomil Vencl)  /721-722/

Jan BLAŽEK, Svend HANSEN, Die Hortfunde von Saběnice in Nordwestböhmen. (Lubor Smejtek)  /722-723/

Jiří ŘÍHOVSKÝ, Die Lanzen-, Speer- und Pfeilspitzen in Mähren. (Věra Šaldová)  /723-724/

Jan CHOCHOROWSKI (ed.), Problemy epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie srodkowej. (Jiří Hrala)  /724-725/

N. O. HAVRYLJUK (ed.), Slovnyk – dovidnyk z archeolohuiji. (Jiří Hrala)  /725/

Ch. BOCKISCH-BRÄUER, J. P. ZEITLER (Hrgs.), Kulthöhlen (Funde, Deutungen, Fakten). (Vladimír Peša)  /726/

Claude LECOUTEUX, Přízraky a strašidla středověku. (Michal Lutovský)  /726-727/

Wolfgang WEISSMÜLLER, Die Hornsteinlagerstätte von Flintsbach-Hardt. Geologie und Archäologie. (Jan Michálek)  /727/

Brigitte KAULICH, Hermann SCHAFF, Kleiner Führer zu Höhlen um Muggendorf. (Vladimír Peša)  /728/

P. VLČEK, P. SOMMER, D. FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů. (Martin Ježek)  /729-730/

Jiří FRÖHLICH, Písecko v zrcadle archeologie. (Slavomil Vencl)  /730-731/

Ivan PAVLŮ (ed.), Bibliography of Bohemian and Moravian Archaeology for the Years 1994-1995.  /734-782./