49 (1997), č. 3

M. OLIVA
O lidech a mamutech. K paleontologii moravského gravettienu. – Sur les hommes, les mammouths et les adaptations culturelles du Gravetien morave.  /407-438/

J. RULF
Intruze keramiky. Příspěvek ke kritice pramenů. – Intrusion of pottery. A contribution to the critical evaluation of records.  /439-461/

V. SALAČ
Význam Labe pro česko-saské kontakty v době laténské (úvod do problematiky). – Die Elbe und die Kontakte zwischen Böhmen und Sachsen in der Laténzeit (Einführung in die Problematik).  /462-494/

K. NOVÁČEK
Příklad interpretace historického vývoje mikroreliéfu: Bdeněves u Plzně. – An example of the interpretation of historical development of the micro-relief.  /495-503/

T. DURDÍK
Úpravy přirozeného terénního reliéfu na českých hradech. – Korrektionen des natürlichen Terrainreliefs an böhmischen Burgen.  /504-507/

M. GOJDA
K soudobým směrům, organizaci a postavení archeologie v Japonsku. – Archaeology in contemporary Japan: an overview.  /508-525/

V. ČERNÝ – Z. SIEGLOVÁ – R. BRDIČKA
„Molekulární archeologie“ – aplikace molekulárně biologických metod v archeologii a jejich využití při studiu pravěkých populací. – “Molecular archaeology” – Application of Molecular Biology Methods in Archaeology and their Exploitation to the Study of Past Populations.  /526-543/

D. MAREŠOVÁ
Příspěvek ke germánskému osídlení Litomyšle, okr. Svitavy. – Beitrag zur germanischen Besiedlung von Litomyšl, Bez. Svitavy.  /544-545/

L. PEŠKE
The oldest LNK Bone Evidence from Nové Dvory (Czech Republic).  /546/