Archeologické rozhledy

Charakteristika:

  • Časopis přináší kratší původní studie, příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury, zprávy z odborných setkání, zprávy personální a informuje o činnosti vědeckých ústavů, univerzitních pracovišť, muzeí a ústavů archeologické památkové péče.

ISSN:

  • 0323-1267

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Mgr. Martin Ježek, Ph.D.

Kontakt:

  • Letenská 4, 118 01 Praha 1
  • tel.: 257 014 381
  • fax: 257 532 288
  • e-mail: jezek@arup.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.