Applications of Mathematics

 

Charakteristika:

  • Časopis přináší původní práce, které jsou motivovány aplikacemi matematiky zejména v následujících oborech: statistika, pravděpodobnost, numerické metody, mechanika kontinua a diferenciální rovnice.

ISSN:

  • 0862-7940

Vychází:

  • 6× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.

Kontakt:

  • Žitná 25, 115 67 Praha 1
  • tel.: 222 090 763, 222 090 712
  • fax: 222 090 701
  • e-mail: applmath@math.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.