Acta Technica

Charakteristika:

  • Časopis uveřejňuje původní práce ze silnoproudé elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky, termomechaniky, hydromechaniky, fyziky materiálů, mechaniky pevné fáze, fyziky plazmatu.

ISSN:

  • 0001-7043

Vychází:

  • 4x ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.

Kontakt:

  • Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
  • tel.: 266 052 058
  • fax: 286 890 433
  • e-mail: journal@it.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.