Acta Geodynamica et Geomaterialia

Charakteristika:

  • Acta Geodynamica et Geomaterialia je multidiciplinární časopis zaměřený na aspekty geofyziky, geodynamiky, geomechaniky, geologie, geodesie, paliva, uhlíkové materiály a úpravnictví. Acta Research Reports referují o výsledcích ukončených grantových a cílových projektů, Ph.D. disertacích.
  • Od ledna 2004 řada A (Geodynamics) a řada B (Fuel, carbon, mineral processing) časopisu Acta Montana byly spojeny v jeden časopis s názvem Acta Geodynamica et Geomaterialia a řada AB má nový název Acta Research Reports.

ISSN:

  • 1214-9705 (Acta Geodynamica et Geomaterialia), 1214-9691 (Acta Research Reports)

Vychází:

  • pravidelně, 4x ročně (Acta Geodynamica et Geomaterialia) pravidelně, 1x ročně (Acta Research Reports)

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Josef Stemberk

Kontakt:

  • V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
  • tel.: 266 009 111
  • fax:284 680 105
  • e-mail: irsm@irsm.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.