Acta Comeniana

Charakteristika:

  • Mezinárodní recenzovaná revue pro bádání o J. A. Komenském a dějinách myšlení a kultury raného novověku. Je zařazena v databázích SCOPUS a ERIH (v kategorii INT1).

ISSN:

  • 0231-5955

Vychází:

  • 1× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.