Otevřený přístup (Open Access)

 

Akademie věd ČR podepsala Berlínskou deklaraci – Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities na jaře roku 2008 jako první instituce z České republiky.

14. 9. 2010 byla Akademickou radou AV ČR schválena Politika otevřeného přístupu v AV ČR.

Na podzim roku 2016 AV ČR podepsala Expression of Interest iniciativy OA2020.

Repozitář AV ČR

Repozitář je spravován Knihovnou AV ČR na základě schválené Politiky otevřeného přístupu a slouží pro archivaci a zpřístupnění publikačních výstupů vědeckých pracovníků AV ČR v digitální formě. Preferovanou formou zpřístupnění je režim Open Access.

Pro získávání a vkládání dat je využit systém pro evidenci publikační činnosti ASEP, který Akademie věd používá od roku 2005 (Automatizovaný systém evidence publikací). Při vložení bibliografického záznamu je možné uložit i plný text v různých verzích (preprint, postprint, vydavatelské PDF) včetně příloh. Dokumenty jsou dostupné prostřednictvím IPACu.

Definice otevřeného přístupu

Otevřený přístup (Open Access) je definován jako trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (zejména pak plným textům) pro všechny uživatele. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování.

Více informací lze nalézt např. na:
http://e-zdroje.vsb.cz/rubrika/open-access/
http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html
http://www.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/open_access.html

případně v zahraničí na:
http://open-access.net/de_en/homepage/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access