Vrátit se k přehledu projektů

Vytvoření modulu pro správu uživatelů v systémech Kramerius a ProArc

Řešitel projektu: Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019

Celková dotace: 1 031 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 1 031 000,00 Kč