Vrátit se k přehledu projektů

Rukopisy, prvotisky a bohemikální tisky Knihovny AV ČR (restaurování a digitalizace) III.

Řešitel projektu: Mgr. Lenka Bártová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019

Celková dotace: 322 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 322 000,00 Kč