Vrátit se k přehledu projektů

Retrospektivní katalogizace seriálů z fondu Knihovny AV ČR – pokračování

Řešitel projektu: Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019

Celková dotace: 55 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 55 000,00 Kč