Vrátit se k přehledu projektů

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Řešitel projektu: Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015

Celková dotace: 39 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 39 000,00 Kč
2015 39 000,00 Kč