Vrátit se k přehledu projektů

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Řešitel projektu: Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017

Celková dotace: 29 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 29 000,00 Kč
2017 29 000,00 Kč