Vrátit se k přehledu projektů

Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR (VISK 5)

Řešitel projektu: Markéta Barvířová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016

Celková dotace: 49 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 49 000,00 Kč
2016 49 000,00 Kč