Vrátit se k přehledu projektů

Retrokatalogizace sbírek Masarykovy akademie práce, České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Řešitel projektu: Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015

Celková dotace: 252 000 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 252 000 Kč
2015 252 000 Kč