Vrátit se k přehledu projektů

Retrokatalogizace sbírek Masarykovy akademie práce, České akademie věd a umění a profesorské knihovny gymnázia Křemencova ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Řešitel projektu: Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016

Celková dotace: 180 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 180 000,00 Kč
2016 180 000,00 Kč