Vrátit se k přehledu projektů

Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Řešitel projektu: Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017

Celková dotace: 168 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 168 000,00 Kč
2017 168 000,00 Kč