Vrátit se k přehledu projektů

Retrokatalogizace sbírek České akademie věd a umění ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

Řešitel projektu: Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018

Celková dotace: 141 000 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 141 000 Kč
2018 141 000 Kč