Vrátit se k přehledu projektů

Retrokatalogizace profesorské knihovny C. K. českého reálného gymnázia v Křemencově ulici ve fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. – dokončení

Řešitel projektu: Helena Trinkewitzová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019

Celková dotace: 124 000 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 124 000 Kč