Vrátit se k přehledu projektů

Mikrofilmování a digitalizace Věstníku Královské české společnosti nauk (VISK 7)

Řešitel projektu: Michal Pšenička
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2012

Celková dotace: 200 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 200 000,00 Kč
2012 200 000,00 Kč