Vrátit se k přehledu projektů

LINDAT/CLARIAH-CZ – Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury (LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION)

Řešitel projektu: Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: OP VVV
Období realizace: 2020–2022

Celková dotace: 31 997 832,90 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 7 495 214,00 Kč
2020 2 500 000,00 Kč
2021 495 214,00 Kč
2022 4 500 000,00 Kč

Web projektu: https://lindat.cz

Projekt „LINDAT/CLARIAH-CZ – Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury“ spočívá v rozšíření výpočetní kapacity a kapacity datových úložišť pro výzkumnou infrastrukturu LINDAT/CLARIAH-CZ u žadatele a vybraných partnerů této výzkumné infrastruktury. Hlavní repozitář LINDAT/CLARIAH-CZ je provozován u koordinátora (Univerzita Karlova), a byl naposledy rozšířen a modernizován v rámci projektu z předchozí výzvy OP VVV pro VI v letech 2016–2019. Spojením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH CZ vznikla potřeba dalšího rozšíření, které bude realizováno v rámci předkládaného projektu. Zároveň pro některé z klíčových partnerů projektu pořídíme nově potřebné technické vybavení (výpočetní techniku a datová úložiště) pro práci na projektech plánovaných ve výzkumné infrastruktuře LINDAT/CLARIAH-CZ v letech 2020–2022, zejména pak pro ukládání dat zpřístupňovaných externím subjektům pro výzkum.

Struktura plánovaného vybavení je rozložena jak v čase (2020–2022, s pořízením většiny investic v roce 2021), tak mezi tři typy využití: (1) datová úložiště pro repozitáře, (2) výpočetní clustery pro provoz služeb pro uživatele, jako např. vyhledávání v rozsáhlých jazykových, knihovních a jiných datových zdrojích a (3) výpočetní cluster pro vývoj softwarových nástrojů pro budoucí rozvoj a nasazení modernizovaných nebo nových služeb. Nejnáročnější na kapacitu a výkon zařízení je poslední uvedený bod – vývoj nových vzdáleně poskytovaných služeb a zlepšení a modernizace služeb existujících, pro který se i v oblasti humanitních věd používají extrémně výpočetně náročné moderní metody strojového učení a umělé inteligence.

Realizace projektu umožní dále rozšiřovat přístup k datům a službám LINDAT/CLARIAH-CZ, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu (internetu) kdykoli a odkudkoli, 24 hodin denně, 365 dní v roce; LINDAT/CLARIAH-CZ se přitom plně hlásí k „Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020“, vydané Úřadem vlády ČR v roce 2017, která navazuje na obdobné dokumenty EU.