Vrátit se k přehledu projektů

Kramerius – podpora vývoje v roce 2017 a správa a rozvoj České digitální knihovny (VISK 1)

Řešitel projektu: Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017

Celková dotace: 2 359 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 2 359 000,00 Kč
2017 2 359 000,00 Kč