Vrátit se k přehledu projektů

Knihovna Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu v kontextu středoevropských šlechtických knihoven 16. století

Řešitel projektu: PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Zdroj financování: GAČR
Období realizace: 2012–2014

Celková dotace: 923 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 923 000,00 Kč
2012 318 000,00 Kč
2013 305 000,00 Kč
2014 300 000,00 Kč


Cílem projektu je kompletní analýza knihovny rakouského šlechtického rodu Becků z Leopoldsdorfu a její zařazení do kontextu šlechtických knihoven druhé poloviny 16. století. Východiskem při zkoumání této knihovny bude především badatelsky dosud nevyužitý dobový inventář obsahující záznamy o cca 1200 knižních titulech. Ty budou identifikovány v příslušných bibliografiích a detailně zpracovány do databáze, která se stane podkladem pro detailní obsahovou, typografickou, jazykovou a chronologickou analýzu této knižní sbírky. Součástí projektu bude i zmapování současného stavu dochování beckovských exemplářů v zahraničních, především pak švédských knihovnách a dílčí srovnání s dalšími českými a rakouskými knihovnami intelektuálně-sběratelského typu 2. pol. 16. století. Konečným výstupem projektu bude dílčí studie vydaná v odborném periodiku a rukopis monografie připravený k vydání a doplněný o CD-ROM s databází knih z beckovské knihovny umožňující vyhledávání dle různých parametrů a obrazovou dokumentací.