Vrátit se k přehledu projektů

EURAXESS Česká republika 2019–2022

Řešitel projektu: Ing. Magdaléna Vecková
Období realizace: 2019–2022

Celková dotace: 19 306 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 19 306 000,00 Kč
2019 3 331 000,00 Kč
2020 5 325 000,00 Kč
2021 5 325 000,00 Kč
2022 5 325 000,00 Kč


Cílem projektu a jeho stěžejní náplní je pokračování činnosti EURAXESS ČR. EURAXESS ČR je jedním ze členů celoevropské sítě EURAXESS a v souladu s jejím posláním podporuje mobilitu vědecko-­výzkumných pracovníků. Poskytuje individuální informační, konzultační a asistenční služby, provozuje unikátní portál věnovaný vědecké mobilitě, vč. nabídek pracovních příležitostí v evropském výzkumném prostoru, organizuje společensko­kulturní akce, které přispívají ke zlepšení integrace zahraničních VaV pracovníků a jejich rodinných příslušníků, vzdělává odbornou veřejnost v problematice zaměstnávání těchto vědců, vyvíjí maximální úsilí při odstraňování překážek v mobilitě výzkumníků a zjednodušení administrativních procesů v ČR. Výstupem projektu jsou také analýzy a statistické údaje o mobilitě v ČR.