Vrátit se k přehledu projektů

Digitalizace Věstníku Československé společnosti zoologické a Sborníků výzkumných ústavů zemědělských (VISK 7)

Řešitel projektu: Mgr. Martina Nezbedová
Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016

Celková dotace: 174 000 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 174 000 Kč
2016 174 000 Kč